Obsboken

En digital obsbok i din iPhone - smidig och säker.

Spara dina observationer

Alla observationer krypteras och sparas på din enhet. Ingen information skickas vidare i bakgrunden.Appen fungerar även offline.

Se dina observationer i kartan

Du kan antingen se dina observationer på en karta eller i en lista.När du registrerar en art kan du antingen använda telefonens position eller markera en position på kartan.

Över 60 000 arter att välja bland

Följande artgrupper finns tillgängliga:
Fåglar - 1216 olika
Däggdjur - 140 olika
Fiskar - 326 olika
Grod/ Kräldjur - 51 olika
Insekter - 32 537 olika
Spindlar - 829 olika
Kärlväxter - 10 785 olika
Lavar - 2893 olika
Mossor - 1615 olika
Svampar - 11 568 olika


Exportera dina observationer

Du kan exportera dina mätningar som en csv-fil som du kan öppna i Excel eller i ett GIS-program.Du kan även exportera en fil som är anpassad för att enkelt klistra in i Artdatabankens excelrapportering.Tyvärr har Artdatabanken slutat låta utvecklare använda deras Api för att rapportera arter. Vi hoppas att de ska ändra sig i framtiden och låta oss rapportera arter från appen.


Vad kostar den?

Appen är gratis att använda. Om du använder den i tjänsten får du gärna be ditt företag eller myndighet att stödja appen.Ju fler företag som stödjer appen desto fler funktioner kan vi utveckla.Stödjande företag kommer att synas i appen


Varför finns appen?

Jag var less på följande:
- Obsböcker i papper
- Behöva mobiltäckning för att registrera artfynd.
- Inte ha överblick över mina artfynd på ett enkelt sätt
Därför skapade jag Obsboken som du också gärna får använda.// Johan Ekenstedt, Arboreal

”Jag tycker appen är riktigt trevlig och det är super att man kan exportera data direkt till excel” - Nellie Linander, Biolog.


Support

De vanligaste felen och hur du åtgärdar dem:- Artfynden syns inte på kartan. Du har inte beviljat appen tillstånd att använda GPS-en i telefonen. Gå in i inställningar och bevilja appen tillstånd att använda GPS:en.
- Jag får upp alldeles för många förslag på arter. Tryck på filtreringsfliken nere till vänster på sidan och välj de artgrupper som du vill ha som förslag.


© All Rights reserved - Arboreal 2023